1.100 تن ذرت و 500 تن جو در روزهای آینده وارد شرکت ملاردشیر خواهد شد

1.100 تن ذرت و 500 تن جو در روزهای آینده وارد شرکت ملاردشیر خواهد شد

طبق اظهارات مصطفی مودی معاون بازرگانی، شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر به منظور تأمین خوراک دام مورد نیاز خود، سفارش خرید 1.100 تن ذرت دانه‌ ای و 500 تن جو را ثبت کرده است. تمامی سفارشات با هدف افزایش بهره‌ وری از دام‌ ها و تغذیه مناسب آن‌ ها انجام شده و در روزهای آینده وارد شرکت خواهند شد.