اتمام مرحله خاکبرداری برای ساخت سیلوی دوم ذرت علوفه‌ ای  پروژه 6000 رأسی ملایر

اتمام مرحله خاکبرداری برای ساخت سیلوی دوم ذرت علوفه‌ ای  پروژه 6000 رأسی ملایر

فرایند خاکبرداری به پایان رسید؛

سرپرست کارگاه پروژه ملایر، سعید رضایی، اعلام کرد که فرآیند خاکبرداری برای ساخت دومین سیلوی ذرت علوفه‌ ای به پایان رسید و اکنون سیلو آماده برای فرآیند کمپکت شدن است.

اتمام مرحله خاکبرداری برای ساخت سیلوی دوم ذرت علوفه‌ ای  پروژه 6000 رأسی ملایراتمام مرحله خاکبرداری برای ساخت سیلوی دوم ذرت علوفه‌ ای  پروژه 6000 رأسی ملایر