آغاز عملیات به‌ روزرسانی نمای بیرونی و سردرب شیردوشی شرکت ملاردشیر

آغاز عملیات به‌ روزرسانی نمای بیرونی و سردرب شیردوشی شرکت ملاردشیر

فعالیت های لازم در راستای ایجاد تغییرات فنی نمای بیرونی و جانبی و زیباسازی سردرب شیردوشی آغاز گردید. اقدامات این پروژه شامل به‌ روزرسانی طراحی و معماری نمای بیرونی و نیز ایجاد یک سردرب مدرن در ورودی شیردوشی می‌ باشد.