پایداری و تداوم تأمین نهاده‌ های دامی برای رفع نیازهای غذایی دام‌ های شرکت ملاردشیر

پایداری و تداوم تأمین نهاده‌ های دامی برای رفع نیازهای غذایی دام‌ های شرکت ملاردشیر

ورود نهاده‌ های دامی به شرکت ملارد شیر، به عنوان بخشی از روند معمول و پایدار این شرکت، همچنان ادامه دارد؛

در هفته جاری، با توجه به نیاز روزانه حدود 200 تن خوراک دام، نهاده های دامی یک کشنده کلزا، 5 کشنده ذرت دانه ای و 2 کشنده سویا  به شرکت ملاردشیر وارد شد. این مواد، با کیفیت درجه یک و با رعایت استانداردهای مربوطه، برای تأمین نیازهای غذایی دام‌ های این شرکت به کار گرفته می‌ شوند.

پایداری و تداوم تأمین نهاده‌ های دامی برای رفع نیازهای غذایی دام‌ های شرکت ملاردشیرپایداری و تداوم تأمین نهاده‌ های دامی برای رفع نیازهای غذایی دام‌ های شرکت ملاردشیر