ورود 3 کشنده جو و یک کشنده ذرت دانه‌ ای به شرکت ملارد شیر

ورود 3 کشنده جو و یک کشنده ذرت دانه‌ ای به شرکت ملارد شیر

ورود نهاده‌ های دامی به شرکت ملارد شیر شامل 3 کشنده جو و یک کشنده ذرت دانه‌ ای به شرکت ملارد شیر؛

به گزارش واحد تضمین کیفیت شرکت ملارد شیر، مهندس فتحی نژاد، نهاده های دامی همچنان به شرکت وارد می‌شوند. امروز نیز، تاکنون 3 کشنده جو و یک کشنده ذرت دانه ای وارد شرکت شده و تخلیه شده اند.

ورود نهاده‌های دامی به شرکت ملارد شیر