آغاز عملیات خاکبرداری دومین سیلوی دپوی ذرت در پروژه 6000 رأسی

آغاز عملیات خاکبرداری دومین سیلوی دپوی ذرت در پروژه 6000 رأسی

عملیات خاکبرداری برای ساخت دومین سیلوی دپوی ذرت در پروژه 6000 رأسی ملایر آغاز شد؛


به اظهار‌ سعید رضایی، سرپرست پروژه 6000 رأسی ملایر: " عملیات خاکبرداری برای احداث دومین سیلوی دپوی ذرت در این پروژه آغاز شده است."
در این عملیات، کارهای خاکبرداری و آماده‌ سازی زمین برای احداث سیلو انجام شده است.  

 


 

آغاز عملیات خاکبرداری دومین سیلوی دپوی ذرت در پروژه 3000 رأسی