برگزاری مراسم آئین تجدید میثاق کارکنان ملاردشیر با آرمان‌ های انقلاب اسلامی

برگزاری مراسم آئین تجدید میثاق کارکنان ملاردشیر با آرمان‌ های انقلاب اسلامی


تقویت ارتباط با آرمان‌ های انقلابی در مراسم تجدید میثاق کارکنان شرکت ملاردشیر؛

در مراسم آئین تجدید میثاق کارکنان شرکت ملاردشیر، با حضور وزیر کار و مدیرعامل هولدینگ سرمایه گذاری کشت و دام صنایع لبنی تامین، ارتباط با آرمان‌ های انقلابی و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، تقویت شد. در این مراسم، گروه‌ های کار و واحدهای نمونه نیز حضور یافته و تجدید میثاق نمودند.

برگزاری مراسم آئین تجدید میثاق کارکنان ملاردشیر با آرمان‌ های انقلاب اسلامیبرگزاری مراسم آئین تجدید میثاق کارکنان ملاردشیر با آرمان‌ های انقلاب اسلامیبرگزاری مراسم آئین تجدید میثاق کارکنان ملاردشیر با آرمان‌ های انقلاب اسلامیبرگزاری مراسم آئین تجدید میثاق کارکنان ملاردشیر با آرمان‌ های انقلاب اسلامیبرگزاری مراسم آئین تجدید میثاق کارکنان ملاردشیر با آرمان‌ های انقلاب اسلامیبرگزاری مراسم آئین تجدید میثاق کارکنان ملاردشیر با آرمان‌ های انقلاب اسلامی