انجام عملیات سیستم روشنایی و‌‌ نصب تابلو برق داخل برج تولید پروژه کارخانه خوراک

انجام عملیات سیستم روشنایی و‌‌ نصب تابلو برق داخل برج تولید پروژه کارخانه خوراک

عملیات سیستم روشنایی و‌‌ نصب تابلو برق داخل برج تولید پروژه کارخانه خوراک انجام شد.
 

به منظور راه اندازی سیستم روشنایی درون برج تولید پروژه کارخانه خوراک ملاردشیر ، نصب تابلو برق انجام شد. از جمله مزایا نصب تابلو برق در برج تولید پروژه خوراک ملاردشیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. کنترل و جلوگیری از نوسانات برق.
2. ایجاد ایمنی برقی و جلوگیری از انتقال شوک به افراد.
3. حفاظت از تجهیزات در برابر عوامل محیطی نظیر باران، باد و برف.
4. تقسیم مساوی و مناسب توان در مدارهای مصرف‌ کننده.
5. بهبود ضریب توان.
6. جلوگیری از نشتی جریان برق.


 

انجام عملیات سیستم روشنایی و‌‌ نصب تابلو برق داخل برج تولید پروژه کارخانه خوراک