انجام‌ عملیات خونگیری تست بروسلوز در شرکت ملارد شیر

انجام‌ عملیات خونگیری تست بروسلوز در شرکت ملارد شیر

عملیات خونگیری و تست بروسلوز به منظور حفظ سلامت و بهداشت دام‌های شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر صورت گرفت.

بروسلوز یکی از خطرناک‌ ترین بیماری‌ های عفونی مشترک بین انسان و دام است که اکثر نقاط کشور را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌ دهد. در این راستا، مدیر تولید، آقای گلچین، توضیحاتی را در ویدیوی زیر ارائه خواهند داد:

انجام‌ عملیات خونگیری تست بروسلوز در شرکت ملارد شیرانجام‌ عملیات خونگیری تست بروسلوز در شرکت ملارد شیر