تعمیر موتورخانه شیردوشی شرکت ملارد شیر

تعمیر موتورخانه شیردوشی شرکت ملارد شیر

به گفته مهندس خانی، مسئول فنی شرکت، تعمیر موتورخانه شیردوشی شرکت ملاردشیر در سریع ترین زمان ممکن انجام شد.
با توجه به حساسیت و ضرورت جلوگیری از ایجاد وقفه‌ در عملیات شیردوشی، پرسنل واحد پشتیبانی و لجستیک با تلاش بی‌ وقفه، عملیات تعمیر موتورخانه را در کمتر از دو ساعت انجام داد.

 

تعمیر موتورخانه شیردوشی شرکت ملارد شیرتعمیر موتورخانه شیردوشی شرکت ملارد شیر