بتن ریزی دور‌ چاله هاپر شارژ کارخانه خوراک

بتن ریزی دور‌ چاله هاپر شارژ کارخانه خوراک

در راستای گسترش فرآیند پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر،  انجام بتن ریزی دور‌ چاله هاپر شارژ کارخانه خوراک صورت گرفت.

هاپر کارخانه یک قیف صنعتی بزرگ است که مواد را در خود ذخیره کرده و پس از آماده کردن مواد و یا خوراک، آنها را در خطوط تولید انتقال می‌ دهد.

بتن ریزی دور‌ چاله هاپر شارژ کارخانه خوراک