مدیران ملاردشیر در خط مقدم کار جهادی هستند

مدیران ملاردشیر در خط مقدم کار جهادی هستند

عضو هیئت‌مدیره هلدینگ صنایع عمومی تأمین:
مدیران ملاردشیر در خط مقدم کار جهادی هستند. 


دکتر مهدی شاملی عضو هیئت‌مدیره هلدینگ صنایع عمومی تأمین از پروژه ساخت سالن فری استال 315 رأسی ملاردشیر بازدید کرد. 
بازدید دکتر شاملی در حالی صورت گرفت که این پروژه آخرین مراحل تکمیل خود را پشت سر می‌گذارد. 
عضو هیئت‌مدیره هلدینگ صنایع عمومی تأمین در این بازید ضمن قدردانی از تلاش مدیران شرکت کشاورزی و دام‌پروری ملاردشیر گفت: مدیران این شرکت در خط مقدم کار جهادی هستند. 


مهندس ابراهیم محمدی کارشناس فنی ملاردشیر در معرفی این پروژه بیان کرد: سالن 315 رأسی ملاردشیر با 3648 مترمربع مساحت، فضای بیشتری در اختیار تولید قرار می‌دهد و باعث افزایش تولید و کاهش تراکم دام مولد خواهد شد.
 

 

 
 

 

 

مدیران ملاردشیر در خط مقدم کار جهادی هستندمدیران ملاردشیر در خط مقدم کار جهادی هستند