تعمیر اساسی ژنراتور 450 kav و راه اندازی سیستم اورهال های خنک کننده

تعمیر اساسی ژنراتور 450 kav و راه اندازی سیستم اورهال های خنک کننده

تعمیر اساسی ژنراتور 450 kav مرکزی شرکت

با توجه به نزدیک شدن فصل گرما و همچنین بروز نوسانات و قطعی‌ های مکرر برق، مدیریت پشتیبانی و لجستیک شرکت، به اقداماتی برای تعمیر اورهال ژنراتور مرکزی با ظرفیت 450 kav پرداخت. این تلاش‌ها با هدف آماده‌سازی ژنراتور مرکزی برای بهره‌ برداری در شرایط ناپایداری برق و ایجاد قطعی‌ های مکرر، صورت گرفته است. این اقدامات اساسی نه تنها به افزایش اطمینان از تأمین برق در شرایط ناپایدار کمک می‌کنند، بلکه به جلوگیری از احتمالی توقف‌ های ناگهانی در فعالیت‌های شرکت نیز کمک می‌کنند. 

 


طرح  اورهال سیستم خنک کننده بهاربندهای گاوهای شیری

محمدعلی مظفری، مدیر پشتیبانی و لجستیک شرکت، به منظور پیشگیری و کاهش استرس گرمایی در فصل گرم برای گاوهای شیری، اقدام به اورهال و راه‌اندازی سیستم‌ های مه‌پاش و فن‌های دمنده در بهاربند های گاوهای شیری به صورت فوری نمود. این تدابیر منجر به صرفه‌ جویی مبلغی بالغ بر 5 میلیارد ریال شده است. این تصمیم نه تنها به بهبود شرایط زندگی گاوهای شیری و جلوگیری از تنش‌های گرمایی کمک می‌کند، بلکه به حفظ سلامتی و بهبود عملکرد این دام‌ها نیز کمک می‌کند و همچنین با صرفه‌جویی در هزینه‌ها، مزیت اقتصادی نیز دارد.

 

 

 

تعمیر اساسی ژنراتور 450 kav و راه اندازی سیستم اوراهال های خنک کنندهتعمیر اساسی ژنراتور 450 kav و راه اندازی سیستم اوراهال های خنک کنندهتعمیر اساسی ژنراتور 450 kav و راه اندازی سیستم اوراهال های خنک کنندهتعمیر اساسی ژنراتور 450 kav و راه اندازی سیستم اوراهال های خنک کنندهتعمیر اساسی ژنراتور 450 kav و راه اندازی سیستم اوراهال های خنک کنندهتعمیر اساسی ژنراتور 450 kav و راه اندازی سیستم اوراهال های خنک کننده