تعمیر و بازسازی منهول های آب شرب، دستگاه های یونجه خرد کن و اجرای طرح لکه گیری

تعمیر و بازسازی منهول های آب شرب، دستگاه های یونجه خرد کن و اجرای طرح لکه گیری

 

تعمیر اساسی دستگاه یونجه خردکن

محمدعلی مظفری، مدیر پشتیبانی و لجستیک، اعلام کرد:" تیم فنی شرکت با ساخت قطعه اصلی دستگاه یونجه خردکن به تعمیر آن پرداخته‌ است."
این اقدام اساسی به منظور جایگزینی و تعمیر بخش‌ های حیاتی و اصلی دستگاه، با هدف بهبود کارایی و افزایش عمر مفید آن انجام گرفت. این موضوع بسیار حیاتی است زیرا قبلاً هزینه‌های بالای تعمیرات توسط سازنده پرداخت می‌شدند، اما با این اقدام ، شرکت توانست در بخشی از هزینه‌ های خود صرفه‌ جویی کند.

 

اجرای طرح بازسازی منهول های ‌آب شرب شرکت

مدیریت پشتیبانی و لجستیک شرکت به منظور بهبود وضعیت منهول‌ های آب شرب، اقداماتی را برای بازسازی و ترمیم این منابع انجام داده است. این اقدام باعث ترمیم منهول‌ های فلکه آب شرکت شده که به دلیل فرسودگی یا تخریب ناشی از عوامل طبیعی دچار مشکلات بودند. این تدابیر، باعث بهبود دسترسی به آب در مواقع ضروری شده و همچنین با ایجاد ارتفاع در منهول‌ ها، از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری می‌کند. این عملیات نه تنها به بهبود عملکرد و ثبات سیستم تامین آب شرکت کمک می‌کند بلکه باعث افزایش ایمنی و کاهش هزینه‌ های تعمیراتی ناشی از خسارت‌ های احتمالی می‌شود.

 

اجرای طرح لکه گیری معابر در محوطه شرکت

به منظور حفظ امنیت و حفاظت از دارایی‌ ها و تجهیزات شرکت، مدیریت پشتیبانی و لجستیک شرکت، طرح لکه‌گیری معابر در محوطه شرکت را  اجرا نمود. این اقدام، با هدف جلوگیری از وقوع آسیب‌ ها و خسارات به ادوات و تجهیزات شرکت در حال انجام است. اجرای این طرح شامل ترمیم و لکه‌ گیری معابر است که به وسیله آن از فرسایش و خرابی‌ های ناشی از عوامل مختلفی مانند رطوبت، فشار و استفاده مکرر، جلوگیری می کند. 

تعمیر و بازسازی منهول های آب شرب، دستگاه های یونجه خرد کن و اجرای طرح لکه گیریتعمیر و بازسازی منهول های آب شرب، دستگاه های یونجه خرد کن و اجرای طرح لکه گیریتعمیر و بازسازی منهول های آب شرب، دستگاه های یونجه خرد کن و اجرای طرح لکه گیریتعمیر و بازسازی منهول های آب شرب، دستگاه های یونجه خرد کن و اجرای طرح لکه گیریتعمیر و بازسازی منهول های آب شرب، دستگاه های یونجه خرد کن و اجرای طرح لکه گیریتعمیر و بازسازی منهول های آب شرب، دستگاه های یونجه خرد کن و اجرای طرح لکه گیریتعمیر و بازسازی منهول های آب شرب، دستگاه های یونجه خرد کن و اجرای طرح لکه گیری