ورود بخشی دیگر از قطعات پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک

ورود بخشی دیگر از قطعات پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک

بخشی دیگر از تجهیزات حیاتی کارخانه خوراک تمام اتوماتیک ملاردشیر به شرکت وارد شد.

این بخش شامل انواع تجهیزات از جمله جک‌ های پنوماتیک برای خروج مواد از سیلوها و کله‌الواتورهای هاپر در ابتدای خط تولید است. این تجهیزات باعث بهبود عملکرد و افزایش کارایی خطوط تولید در کارخانه می‌شوند، زیرا امکان جابجایی و تنظیم دقیق‌ تر مواد وارد شده به خط توسط آن ها فراهم می‌شود.

ورود بخشی دیگر از قطعات پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیکورود بخشی دیگر از قطعات پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیکورود بخشی دیگر از قطعات پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک