بررسی پیشرفت پروژه 6000 رأسی ملایر در جلسه مدیران ملاردشیر با رئیس جهاد استان همدان و هیئت نظارت ماده 33

بررسی پیشرفت پروژه 6000 رأسی ملایر در جلسه مدیران ملاردشیر با رئیس جهاد استان همدان و هیئت نظارت ماده 33

در جلسه‌ ای که آقای امیرحسینی، مدیر عامل شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر، همراه با هیئت مدیره شرکت جناب آقای نعمتی با رییس جهاد استان همدان مهندس بهراملو داشته‌ اند، به بررسی پیشرفت پروژه 6000 رأسی در منطقه ملایر پرداخته شد.

 

آقای امیرحسینی وضعیت فعلی این پروژه را شرح دادند و خاطر نشان کردند که: " تا پایان شش ماه آینده، اقدامات لازم برای انتقال دام و همچنین افتتاح فاز اول این پروژه انجام خواهد شد." 

 

بررسی پیشرفت پروژه 3000 هراز رأسی ملایر در جلسه مدیران ملاردشیر با رئیس جهاد استان همدان و هیئت نظارت ماده 33بررسی پیشرفت پروژه 3000 هراز رأسی ملایر در جلسه مدیران ملاردشیر با رئیس جهاد استان همدان و هیئت نظارت ماده 33