عملیات وزن کشی گوساله های از شیر گرفته شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

عملیات وزن کشی گوساله های از شیر گرفته شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

به گزارش روابط عمومی شرکت ملاردشیر، عملیات وزن کشی گوساله‌ های از شیر گرفته انجام شد.
علی سلمانی، مسئول واحد پرورش گوساله در این شرکت، اظهار کرد" این فعالیت به‌ منظور کنترل وضعیت رشد و توسعه سالم گوساله‌ ها ، بهبود کیفیت محصولات دامی و افزایش بهره‌ وری تولید صورت گرفت. " 

 

عملیات وزن کشی گوساله های از شیر گرفته شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر