شروع عملیات خاکبرداری سالن 16

شروع عملیات خاکبرداری سالن 16

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر به‌ منظور توسعه فعالیت‌های خود در زمینه پرورش گوساله‌ های ماده، عملیات خاکبرداری سالن 16 را آغاز نمود. این پروژه از جمله اقدامات مهم این شرکت در راستای بهبود کیفیت و تولیدات دامی می باشد.


سالن 16 این شرکت به‌ طور اختصاصی به پرورش گوساله‌ های ماده در بازه سنی 3 تا 6 ماه اختصاص یافته است. این بازه سنی انتخاب شده به‌ منظور بهره‌برداری بهینه از قابلیت‌ های فیزیولوژیکی و رشدی گوساله‌ هاست، که در این دوره از رشد، نیازهای غذایی و پرورشی آنان به‌ خوبی مدیریت می‌شود.