اجرای طرح جمع آوری و انتقال آب های سطحی به باغ کشاورزی

اجرای طرح جمع آوری و انتقال آب های سطحی به باغ کشاورزی

 

طبق اظهارات آقای علی مظفری؛ طرح جمع آوری و انتقال آب های سطحی به باغ کشاورزی، در حال انجام است. 


این طرح مزایایی نظیر شامل مزایایی نظیر موارد زیر می باشد:  

 

1. جلوگیری از هدر رفت آب باران: با جمع آوری آب های سطحی و هدایت آن ها به باغ کشاورزی، از هدر رفت این منابع ارزشمند جلوگیری می‌شود. این اقدام نه تنها به حفظ محیط زیست کمک می‌کند، بلکه به افزایش کارایی در استفاده از آب و کاهش هزینه‌ های مرتبط با آبیاری کمک می‌کند.

2. پیشگیری از انباشت آب و آب گرفتی معابر: با انتقال آب های سطحی به سمت باغ کشاورزی، از انباشت و آب گرفتی در معابر و محوطه شرکت جلوگیری می‌شود. این اقدام به دستیابی به محیط کاری ایمن‌ تر و تمیزتر کمک می‌کند و همچنین از زیان‌ های مالی و موادی جلوگیری می‌نماید.

3. جلوگیری از آسیب به تاسیسات داخل مجموعه: با کاهش خطر وقوع سیلاب و آبگرفتگی در محوطه شرکت، از آسیب ها و خطرات احتمالی به تاسیسات داخلی جلوگیری می‌شود. این امر به حفظ تجهیزات و تأسیسات شرکت کمک می‌کند و از نیاز به تعمیرات گران‌قیمت و زمان‌بر جلوگیری می‌نماید.

4. صرفه‌ جویی در مصرف منابع زیرزمینی: با استفاده از آب های سطحی به عنوان منبع آبیاری باغ کشاورزی، می‌توان به صرفه‌جویی در مصرف منابع زیرزمینی نیز دست یافت. این اقدام موجب حفظ منابع آب زیرزمینی می‌شود و به تعادل برداشت آب در زیرزمین کمک می‌کند.

به طور کلی، اجرای طرح جمع آوری و انتقال آب های سطحی به باغ کشاورزی، به عنوان یک راهکار هوشمندانه و پایدار، می‌تواند تأثیرات بسیار مثبتی را بر روی محیط زیست و عملکرد شرکت داشته باشد.

 

اجرای طرح جمع آوری و انتقال آب های سطحی به باغ کشاورزیاجرای طرح جمع آوری و انتقال آب های سطحی به باغ کشاورزی