جلسه هفتگی شورای مدیران شرکت ملاردشیر با حضور معاونین و مدیران برگزار شد.

جلسه هفتگی شورای مدیران شرکت ملاردشیر با حضور معاونین و مدیران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر این جلسه هفتگی، صبح امروز با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران واحدهای مختلف شرکت برگزار شد. در این جلسه فرآیندها، دستورالعمل‌ها و شاخص‌های عملکرد حوزه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ضمن بررسی گزارش عملکرد هر بخش، نتیجه مصوبات جلسه قبلی نیز پیگیری شد و در مورد چگونگی انجام اجرای مناسب برنامه های آتی تبادل نظر و تصمیم گیری شد.

جلسه هفتگی شورای مدیران شرکت ملاردشیر با حضور معاونین و مدیران برگزار شد.جلسه هفتگی شورای مدیران شرکت ملاردشیر با حضور معاونین و مدیران برگزار شد.