اخذ مجوز افزایش سرمایه 1653 درصدی شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

اخذ مجوز افزایش سرمایه 1653 درصدی شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

 

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر(سهامی عام) در سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس رسیدگی انجام شده، مجوز افزایش سرمایه 1653 درصدی این شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی از محل زمین اخذ گردید.