آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر - نماد: زملارد(ملارد شیر)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر - نماد: زملارد(ملارد شیر)


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1403/01/28 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر پائیین تر از پارک وی مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

 

ب– دستور جلسه :  
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد


توضیحات:
ضمنا" به اطلاع میرساند، آن دسته از سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند، میتوانند به صورت آنلاین در تاریخ 28/01/1403 از طریق تارنمای شرکت (https://malardshir.ir) در مجمع حاضر شوند. شایان ذکر است، برای سهامداران حقیقی و حقوقی که مایل به حضور در جلسه مجمع میباشند، کارت ورود به جلسه از طریق پرتال سهامداران در سایت شرکت ملارد شیر قابل دریافت میباشد ، لذا به همراه داشتن کارت ورود و اصل کارت ملی در روز جلسه مجمع برای سهامداران حقیقی و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در سربرگ با امضاء اشخاص مجاز و ممهور به مهر شرکت الزامی میباشد.

 

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
ازکلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می گردد جهت دریافت برگه ورود به مجمع از طریق پرتال سهامداران در تارنمای شرکت (https://malardshir.ir) اقدام نمایند .

 

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر(سهامی عام)