ویتامین های مناسب برای گاوها | انواع ویتامین برای گاوهای شیرده

ویتامین های مناسب برای گاوها | انواع ویتامین برای گاوهای شیرده

تحولات اخیر در زمینه برآورد نیازهای ویتامینی و مواد معدنی برای گاوهای شیری، به دلیل عوامل متعددی از جمله افزایش پتانسیل ژنتیکی دام‌ها و تغییرات در روش‌های تولید، چالش‌های جدیدی را برای پژوهشگران به وجود آورده است. این چالش‌ها عموماً با اختلالات متابولیکی، اختلالات تولید مثل، و ضعف سیستم ایمنی در گاوهای شیری همراه هستند.


نیازهای ویتامینی و مواد معدنی در این دام‌ها تحت تأثیر عواملی نظیر سن، مرحله آبستنی، و دوره شیردهی قرار دارند. اما برآورد این نیازها با توجه به تغییرات در ژنتیک و شرایط زیست محیطی نیاز به بازنگری دارد. به‌طور مثال، مشخص شده است که مواد معدنی و ویتامین‌های لازم برای تقویت سیستم ایمنی بیشتر از مقادیر مورد نیاز برای رشد و تولید مثل مصرف می‌شوند.


اختلالات سیستم ایمنی می‌توانند به دلیل کمبود مواد مغذی به وجود آیند که ابتدا به صورت تحت کلینیکی ظاهر شده و به مشکلات اقتصادی و بهره‌وری در گله ها منجر می‌شود. در واقع، سیستم ایمنی قوی برای حفظ سلامت عمومی دام ضروری است، به‌ویژه در دوره‌های حساس نظیر انتقال به سر. در این بخش از ملاردشیر به بررسی انواع ویتامین مورد نیاز برای گاوها خواهیم پرداخت، با ما تا انتها همراه باشید.


ویتامین های مناسب برای گاوها

دیگر همه ما به خوبی میدانیم که در کنار تغذیه مناسب برای گاو شیرده باید اهمیت بسیاری به میزان ویتامین های دریافتی آن ها داده شود. از همین رو در ادامه به بررسی ویتامین های موردنیاز گاوها خواهیم پرداخت:


موننسین
موننسین به عنوان یک آیونوفر پلی کربوکسیلیک با نمک سدیمی که به جیره گاوهای شیری افزوده می‌شود، معرفی می‌شود. این آیونوفرها با تغییر نفوذ پذیری یون‌ها در دیواره سلولی باکتری‌های گرم مثبت، به طور انتخابی باعث حذف آنها می‌شوند. اثرات مثبت موننسین بر سیستم متابولیکی، سلامت، تولید و تولید مثل در گاوهای شیری توسط پژوهش‌های متعدد تأیید شده است.


با تأثیر موننسین بر جمعیت میکروبی شکمبه، بهبود بهره‌وری انرژی، توازن نیتروژن، و کاهش خطر نفخ و اسیدوز لاکتیکی را مشاهده می‌کنیم. این تأثیرات شامل بهبود متابولیسم انرژی، افزایش تولید و بازده تولید شیر، بهبود ترکیبات شیر، افزایش گلوکز خون، کاهش اجسام کتونی، و کاهش اسیدهای چرب غیر استریفیه در خون می‌باشد. همچنین، استفاده از موننسین منجر به کاهش خطر بیماری‌های متابولیکی نظیر کتوز و جابجایی شیردان، کاهش ورم پستان، بهبود رشد و بازده خوراک، و افزایش نمره وضعیت بدنی گاوهای شیری خواهد شد.


ویتامین بیوتین
بیوتین، به عنوان یکی از ویتامین‌های گروه B، در کربوکسیلازها نقش دارد و برای فعالیت آنزیم‌های مختلفی مانند استیل کوآنزیم A کربوکسیلاز و سایر کربوکسیلازها ضروری است. این ویتامین برای تحریک تمایز سلول‌های اپیدرمال پوست نیز اساسی است. در جداول احتیاجات شورای ملی تحقیقات، میزان مشخصی برای بیوتین در گاوهای شیری تعیین نشده است، اما تحقیقات جدید بیانگر اهمیت استفاده از این ویتامین در تغذیه گاوها می‌باشد. مطالعات بالینی نشان داده‌اند که مصرف بیوتین باعث بهبود سلامت سم و پوشش بدن در حیوانات می‌شود. همچنین افزودن بیوتین به جیره گاوهای شیری باعث افزایش تولید شیر می‌گردد.


ویتامین C یا اسید اَسکوربیک
ویتامین C یا اسید اَسکوربیک نقش اساسی در مکانیسم‌های اکسیداسیون و احیای سلولی ایفا می‌کند. این ویتامین برای متابولیسم کلاژن ضروری بوده و در انتقال یون‌های آهن نیز نقش دارد. ویتامین C به عنوان یک آنتی‌اکسیدان در سلول‌ها عمل می‌کند، اما در برابر نور و شرایط اکسیداتیو بسیار حساس است. لذا برای حفظ ویتامین C، از شکل‌های پوشش‌دار آن در مکمل‌های ویتامینی باید استفاده شود.


ویتامین A
ویتامین A به عنوان یکی از حساس‌ترین ویتامین‌های حل شده در چربی، قابلیت اکسیداسیون را داراست و ممکن است در فرآیند تخمیر شکمبه‌ای به طور قابل توجهی تخریب شود. بنابراین، ضروری است که این ویتامین به شکل محافظت شده در مکمل‌ها موجود باشد. استفاده از فرم پوشش‌دار ویتامین A در مکمل‌های ویتامینی باعث افزایش 90 درصدی زیست فراهمی نسبت به فرم‌های غیر پوشش‌دار می‌شود که زیست فراهمی آن‌ها کمتر از 40 درصد است.

 

ویتامین های مناسب برای گاوها | انواع ویتامین برای گاوهای شیردهویتامین های مناسب برای گاوها | انواع ویتامین برای گاوهای شیردهویتامین های مناسب برای گاوها | انواع ویتامین برای گاوهای شیرده