نصب و راه اندازی فن‌ و آب پاشهای صنعتی در جایگاههای گاوشیری

نصب و راه اندازی فن‌ و آب پاشهای صنعتی در جایگاههای گاوشیری

 به گزارش روابط عمومی شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر، آماده سازی، نصب و راه اندازی فن‌ وآب پاشهای صنعتی در بهاربند‌های گاوشیری پس از دو سال، در شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر، با دستور و پیگیری مهندس میثم امیرحسینی ، مدیرعامل شرکت ملارد شیر انجام شد

دراین راستا، مهندس مظفری کارشناس مسئول پشتیبانی و لجستیک شرکت ملاردشیر اظهار کرد: یکی از ضروری ترین و مهمترین اقدامات برای آسایش دام های شیری، جلوگیری از افزایش دما و افزایش رطوبت هوا است . به همین دلیل مقرر گردید با استفاده از فن های تهویه صنعتی، از استرس گرمایی که سالانه منجر به زیان های اقتصادی زیادی به تولید می‌شود جلوگیری گردد .

همچنین مهندس مظفری با اعلام این خبر افزود: در مرحله نخست ، نصب و راه اندازی 100 دستگاه فن با اعتبار بالغ بر 6 میلیارد ریال صورت گرفت و در مرحله بعد نیز با تخصیص اعتبار 14 میلیارد ریالی ، خرید 100 دستگاه فن جدید انجام شده است

نصب و راه اندازی فن‌ و آب پاشهای صنعتی در جایگاههای گاوشیری 2نصب و راه اندازی فن‌ و آب پاشهای صنعتی در جایگاههای گاوشیرینصب و راه اندازی فن‌ و آب پاشهای صنعتی در جایگاههای گاوشیری 1