پیشرفت های چشمگیر ملارد شیر در تولید و بهره وری نسبت به سال گذشته

پیشرفت های چشمگیر ملارد شیر در تولید و بهره وری نسبت به سال گذشته

با کمال افتخار اعلام می‌گردد که شرکت ملاردشیر در بهمن ماه سال 1402 با استراتژی‌ و تلاش‌های پیوسته توانسته است در حوزه تولید و بهره‌وری گاوهای شیری به نحو چشمگیری پیشرفت کند. این پیشرفت‌های چشمگیر، نتیجه تصمیمات هوشمندانه و تلاش های بی وقفه کارکنان ملاردشیر، نمایانگر تفوق و کسب دستاوردهای بارز در مسیر بهبود و توسعه مستمر می‌باشد. 


افزایش 8.7 درصد آبستنی گاوهای شیری، 7.3 درصد افزایش سرانه تولید، و 6.3 درصد افزایش تولید کل گله در بهمن ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته، نقطه ‌عطفی مهم در تقویت عملکرد شرکت ملاردشیر با مدیریت جناب آقای میثم امیرحسینی، مدیر عامل این شرکت  را نمایان می‌سازد. این دستاوردها نه تنها به پیشبرد صنعت گاوشیری در کشور، بلکه به تعزیز سطح تولید و بهره‌وری در این حوزه اساسی اقتصادی کمک می‌نماید.


با افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید، ملاردشیر توانسته است در مسیری پرچالش و با توجه به تغییرات شرایط بازار، جایگاه برجسته‌ای کسب کرده و نمونه‌ای موفق از توسعه صنایع زیربنایی کشور باشد.  
 

پیشرفت های چشمگیر ملارد شیر در تولید و بهره وری نسبت به سال گذشتهپیشرفت های چشمگیر ملارد شیر در تولید و بهره وری نسبت به سال گذشتهپیشرفت های چشمگیر ملارد شیر در تولید و بهره وری نسبت به سال گذشته