درخشش ملاردشیر در ششمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی کشور

درخشش ملاردشیر در ششمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی کشور


مراسم ششمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی کشور، به عنوان یک رویداد مهم در صنعت و اقتصاد کشور، به تازگی برگزار شد. این مراسم به همت مراکز مختلف وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، با هدف تشویق و تقدیر از شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی برتری حاصل کرده‌اند، برگزار شد.


در این مراسم، شرکت ملاردشیر با مدیریت موفق میثم امیرحسینی به عنوان واحد تولیدی برتر انتخاب شد. مراسم با حضور نخبگان، مدیران برجسته صنعت و اقتصاد، نمایندگان دولت، و اعضای هیات علمی و فرهنگی برگزار گردید. در طول مراسم، به تجلیل از شرکت‌ها و سازمان‌های برتر در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی پرداخته شد.

 

 

درخشش ملاردشیر در ششمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی کشوردرخشش ملاردشیر در ششمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی کشور