مدیرعامل ملاردشیر بعنوان مدیر ارزش آفرین کشور برگزیده شد

مدیرعامل ملاردشیر بعنوان مدیر ارزش آفرین کشور برگزیده شد


در یک رویداد بزرگ و چشمگیر، میثم امیرحسینی، مدیرعامل شرکت ملاردشیر، به عنوان مدیر ارزش آفرین کشور در سومین اجلاس سراسری این حوزه افتخار آفرین شد. این اتفاق نشان دهنده بلندپروازی، تفکر نوآورانه، و مدیریت استثنایی این فرد در صنعت است.
میثم امیرحسینی با برنامه‌ها و اقدامات خود در جریان مدیریت شرکت ملاردشیر، توانسته است بر توسعه و ارتقاء ارزش‌های افزوده شرکت تأکید کند. این افتخار به عنوان مدیر ارزش آفرین کشور، شایسته‌ترین تشکر را از وی به عنوان یک رهبر نوآور و کارآفرین معتبر، می‌کند.    


ما در انتظار مشاهده تلاش‌ها و دستاوردهای بیشتر از میثم امیرحسینی برای ارتقاء ارزش‌های کشور و جلب توجه در حوزه صنعت  هستیم. این انتخاب نه تنها نشان از اراده و نخبگی در مدیریت شرکت ملاردشیر است بلکه نمایانگر توانمندی‌های بی‌پایان کارآفرینان ایرانی است که به رقابت جهانی می‌پردازند.

 

 

مدیرعامل ملاردشیر بعنوان مدیر ارزش آفرین کشور برگزیده شدمدیرعامل ملاردشیر بعنوان مدیر ارزش آفرین کشور برگزیده شد