شرکت ملاردشیر میزبان خانواده کارکنان هلدینگ صنایع عمومی تامین شد

شرکت ملاردشیر میزبان خانواده کارکنان هلدینگ صنایع عمومی تامین شد

خانواده کارکنان هلدینگ صنایع عمومی تامین با حضور در شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر روز به یادماندنی را در خاطرات خود ثبت کردند.گفتنی است با توجه به اینکه شرکت ملارد شیر با حدود 6 هزار دام یکی از بزرگترین مجموعه‌های تولید شیر و گوشت در استان البرز میباشد، بازدید کنندگان از روند مراحل تولید شیر ، پرورش گاوهای شیری و همچنین گوساله های تازه متولد شده اطلاعات با ارزشی کسب نمودند.در ادامه با اهدای جوایز به فرزندان خردسال و پذیرایی از مهمانان پایان بخش برنامه بازدید از شرکت ملارشیر شیر بود

شرکت ملاردشیر میزبان خانواده کارکنان هلدینگ صنایع عمومی تامین شد