ثبت رکورد بی سابقه سیلاژ ذرت علوفه ای در ملارد شیر

ثبت رکورد بی سابقه سیلاژ ذرت علوفه ای در ملارد شیر

ملاردشیر نظرآباد در آبان ماه امسال رکورد خرید و سیلاژ ذرت علوفه ای را نسبت به سنوات گذشته شکست .

شرکت دامپروری و کشاورزی ملاردشیر از شهریور تا آبان‌ ماه سال جاری با خرید بی واسطه حدود 40هزار تن ذرت علوفه ای و سیلاژ آن به ارزش بالغ بر 1.200 میلیارد ریال رکورد بی سابقه ای را نسبت به ادوار گذشته ثبت نموده است .

به گزارش روابط عمومی شرکت ملاردشیر: علیرغم کاهش کشت ذرت در کشور در سال جاری و رقابت تنگاتنگ در خرید بین خریداران این محصول ، شرکت ملاردشیر توانست با رایزنی های راهبردی با کشاورزان و تامین کنندگان عمده نسبت به تامین نیاز خود به این علوفه استراتژیک از اقصا نقاط کشور اقدام نماید، که نه تنها امسال شاهد رشد 21درصدی خرید نسبت به سال گذشته بوده است بلکه با خرید این 40هزار تن ذرت علوفه ای نسبت به سنوات گذشته نیز رکورد بی سابقه ای را ثبت نموده است.

ثبت رکورد بی سابقه سیلاژ ذرت علوفه ای در ملارد شیرثبت رکورد بی سابقه سیلاژ ذرت علوفه ای در ملارد شیرثبت رکورد بی سابقه سیلاژ ذرت علوفه ای در ملارد شیر