آیین کاشت نهال در باغ شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

آیین کاشت نهال در باغ شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

کاشت نهال در باغ شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیرهمزمان با پانزدهم اسفند (روز درختکاری) جناب آقای مهندس میثم امیرحسینی(مدیرعامل محترم شرکت) به همراه اعضای هیئت مدیره، مدیران و پرسنل، چند نهال دیگر به باغ سبز ملاردشیر اضافه نمودند.