اجرای پایلوت گلخانه تولید علوفه هیدروپونیک

اجرای پایلوت گلخانه تولید علوفه هیدروپونیک

مدیرعامل شرکت ملارد شیر با اشاره به کمبود زمین حاصلخیز و مشکلات مربوط به خشکسالی در کشور و وابستگی بعضی از نهاده‌ها به ارز اعلام کرد: این شرکت قصد دارد با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم اقدام به کشت علوفه هیدروپونیک برای رفع مشکل کمبود علوفه و سایر نهاده‌های دامی کند.

مهندس امیرحسینی گفت، با انجام این طرح شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر می‌تواند با قطع وابستگی و عدم نیاز به تأمین نهاده‌ها‌ی دامی از  خارج از مجموعه در تأمین علوفه‌ی مورد نیاز تا 70 درصد به خودکفایی برسد.

نایب رئیس هیأت مدیره‌ی شرکت ملارد شیر در شرح اقدامات اجرایی پروژه گفت: همزمان با استعلام از شرکت‌های مختلف و بررسی استعلام‌ها در کمیته‌ی فنی، سالن مخصوص کشت علوفه هیدورپونیک تجهیز شده است وی با اعلام اینکه این پروژه در مرحله پایلوت قابلیت تولید 100 کیلوگرم در روز را دارد، خاطرنشان کرد: پس از استفاده از علوفه هیدروپونیک در جیره دام و بررسی اثر آن در تولید، پروژه کشت علوفه هیدروپونیک وارد فاز صنعتی خواهد شد.