کلنگ زنی بهاربند 315 راسی

کلنگ زنی بهاربند 315 راسی

مدیر عامل ملارد شیر با اشاره به اینکه زایش گاو و افزایش تعداد دام، فضای استاندارد برای گاوها را کاهش می‌دهد و این امر در طول زمان باعث کم شدن تولیدات شرکت خواهد شد بیان کرد: با توجه به ضرورت کاهش تراکم دام و افزایش راندمان تولید، هیأت مدیره دستور ساخت بهاربند 315 رأسی را صادر کرده است.

مهندس امیرحسینی افزود: در این راستا پس از جانمایی و انتخاب محل احداث، با شرکت سازنده سوله قراردادی منعقد شد و پس از تأمین منابع مالی، اجرای عملیات ساخت بهاربند 315 رأسی آغاز خواهد شد.

وی هزینه ی اجرای بهاربند 315 رأسی را  100 میلیارد ریال و زمان بهره برداری را مهرماه 1402 اعلام کرد.