جدید میثاق پرسنل شرکت ملاردشیر با آرمان های انقلاب اسلامی

جدید میثاق پرسنل شرکت ملاردشیر با آرمان های انقلاب اسلامی

تجدید میثاق پرسنل شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر به مناسبت 22 بهمن 1401 در روز شیف کاری خود با آرمان های انقلاب اسلامی
 

جدید میثاق پرسنل شرکت ملاردشیر با آرمان های انقلاب اسلامیجدید میثاق پرسنل شرکت ملاردشیر با آرمان های انقلاب اسلامیجدید میثاق پرسنل شرکت ملاردشیر با آرمان های انقلاب اسلامی

شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

آدرس : کرج٬جاده قدیم هشتگرد٬ سه راه سهیلیه٬ بعد از شهرک زعفرانیه ٬ نرسیده به شهرک کوروش ٬ انتهای خیابان حکمت

تلفن : 02645313439 -- 02645313462

امور سهام شرکت : (داخلی 140) 0264531345

ایمیل : info@malardshir.ir

شبکه های اجتماعی