آقای مهندس امیر حسینی به عنوان مدیرعامل شرکت ملاردشیر منصوب گردید

آقای مهندس امیر حسینی به عنوان مدیرعامل شرکت ملاردشیر منصوب گردید

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل پیشین و جدید شرکت ملارد شیر در روز شنبه 23 مهرماه سال جاری برگزار گردید. در این مراسم که در سالن کنفرانس شرکت و با حضور آقای دکتر محمدی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین،آقای دکتر شاملی عضو هیات مدیره هلدینگ صنایع عمومی تامین، آقای همسایه دوست بازرس ویژه هلدینگ،آقای امینی مدیر حراست هلدینگ و مدیران شرکت ملارد شیر برگزار گردید، آقای دکتر محمدی از زحمات آقای مهندس حسین معصومی تقدیر و تشکر نمودند و آقای مهندس میثم امیرحسینی را به سمت مدیرعامل شرکت منصوب نمودند.

در ادامه، آقای مهندس امیرحسینی ضمن تشکر از زحمات آقای مهندس معصومی، مسئولیت شرکت ملارد شیر را تجربه جدیدی برشمردند و از مدیران خواستند با همکاری، همفکری و تلاش، سعی در پیشبرد اهداف و برنامه‌ها شرکت داشته باشند.

پس از آن، مدیران ضمن معرفی خود و خیر مقدم به آقای مهندس امیرحسینی، از زحمات آقای مهندس معصومی تشکر نمودند و برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت نمودند.

آقای مهندس امیر حسینی به عنوان مدیرعامل شرکت ملاردشیر منصوب گردیدآقای مهندس امیر حسینی به عنوان مدیرعامل شرکت ملاردشیر منصوب گردیدآقای مهندس امیر حسینی به عنوان مدیرعامل شرکت ملاردشیر منصوب گردیدآقای مهندس امیر حسینی به عنوان مدیرعامل شرکت ملاردشیر منصوب گردیدآقای مهندس امیر حسینی به عنوان مدیرعامل شرکت ملاردشیر منصوب گردیدآقای مهندس امیر حسینی به عنوان مدیرعامل شرکت ملاردشیر منصوب گردیدآقای مهندس امیر حسینی به عنوان مدیرعامل شرکت ملاردشیر منصوب گردیدآقای مهندس امیر حسینی به عنوان مدیرعامل شرکت ملاردشیر منصوب گردیدآقای مهندس امیر حسینی به عنوان مدیرعامل شرکت ملاردشیر منصوب گردیدآقای مهندس امیر حسینی به عنوان مدیرعامل شرکت ملاردشیر منصوب گردید