ملارد شیر در راه بازار سرمایه

ملارد شیر در راه بازار سرمایه

تولید 32 هزار تن شیر خام
دستیابی به رکورد سرانه تولید 42 کیلوگرم طی سال نسبت به سال قبل
کاهش دوره وصول مطالبات
 

ملارد شیر در راه بازار سرمایه

شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

آدرس : کرج٬جاده قدیم هشتگرد٬ سه راه سهیلیه٬ بعد از شهرک زعفرانیه ٬ نرسیده به شهرک کوروش ٬ انتهای خیابان حکمت

تلفن : 02645313439 -- 02645313462

امور سهام شرکت : (داخلی 140) 0264531345

ایمیل : info@malardshir.ir

شبکه های اجتماعی