فروش گوساله نژاد هلشتاین

فروش گوساله نژاد هلشتاین

فروش گوساله یک روزه الی 90 روزه
جهت تماس با واحد بازرگانی همه روزه از ساعت 8 صبح الی 16

داخلی 122 و 104 شماره همراه 09396678264 آقای نو فلاح