افزایش تولید شیر

افزایش تولید شیر

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر در 17 بهمن 1398 با تولید 100 تن شیر در روز و میانگین تولید شیر به ازای هر راس گاوشیری 42/5 به رشد بسیار چشم گیری در تولید شیر رسیده است

حائز اهمیت است استاندارد جهانی این شاخص ( میانگین تولید شیر به ازای هر راس گاوشیری) حدود 40 کیلوگرم می باشد . با کسب این موفقیت ، شرکت در شش ماهه دوم سال 1398 رشد بخصوصی در بهبود شاخص های مالی و ساخت سود برای سهامدار بدست می آورد .