طرح پایلوت کشت زعفران در شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

طرح پایلوت کشت زعفران در شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

طرح پایلوت کشت زعفران  در شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر با موفقیت اجرا شد. مساحت این پایلوت 100 متر مربع بوده و پیاز (کورن) زعفران در تاریخ 30 شهریورماه 1398 کشت گردید و در تاریخ 9 مهرماه گل‌های زعفران باز شده و تاکنون چندین مرحله برداشت صورت گرفته است.

نتایج این طرح نشان داد که زعفران با خصوصیات آب و هوایی و خاک زراعی شرکت ملاردشیر سازگار بوده و می توان از سال آینده این کشت را در ابعاد چند هکتار توسعه داد. شایان ذکر است که این محصول علاوه بر نیاز آبی کم در قیاس با محصولاتی نظیر یونجه و ذرت، دارای بازده اقتصادی بسیار بالا 200 تا 300 میلیون در هکتار می‌باشد.