رشد کم نظیر سودآوری شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

رشد کم نظیر سودآوری شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر با رشد 9 برابری میزان سود آوری ، در بالاترین سطح سودآوری از بدو تاسیس قرار گرفت. این شرکت با میزان سود آوری 84میلیارد و 800میلیون ریال  در سر خط خبرهای شرکت های تابعه شستا قرار گرفته است .