کمک نقدی کارکنان شرکت ملاردشیر به سیل زدگان جنوب کشور

کمک نقدی کارکنان شرکت ملاردشیر به سیل زدگان جنوب کشور

کمک نقدی 80 میلیون ریالی مدیریت و کارکنان نوعدوست شرکت ملاردشیر از شرکتهای تابعه شستا جهت مناطق سیل زده در جنوب کشور