روند افزایش تولید و بهره وری در ملارد شیر سرعت گرفت**مراسم تجلیل از مدیران روابط عمومی شرکت های تابعه هلدینگ صنایع عمومی تامین**تمدید مناقصه ساخت، حمل و نصب سوله های فاز یک دامداری 3000 راس مولد شهرستان ملایر**تمدید مناقصه ساخت، حمل و نصب سوله های فاز یک دامداری 3000 راس مولد شهرستان ملایر**بیشترین میزان ‌خرید خوراک دام در شرکت ملاردشیر صورت گرفت.
مناقصات – شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۲

تمدید مناقصه ساخت، حمل و نصب سوله های فاز یک دامداری ۳۰۰۰ راس مولد شهرستان ملایر

(سوله های هانگار ، آغوزخانه ، زایشگاه)
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۲

تمدید مناقصه ساخت، حمل و نصب سوله های فاز یک دامداری ۳۰۰۰ راس مولد شهرستان ملایر

( سوله های گاو شیری و شیردوش )