مزایده فروش آجر دست دوم

مزایده فروش آجر دست دوم

محل قرارگیری ملارد قدیم به مقدار حدودا 100 ماشین برای کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 120 واحد بازرگانی شرکت تماس حاصل کنید