بازدید مدیر محترم برنامه ریزی شستا جناب آقای دکتر راعی**در مجمع عمومی شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر؛ رشد ۳۵ درصدی سود خالص و ۶۱ درصدی فروش در سال گذشته**پیام نوروزی مدیرعامل محترم شرکت ملارد شیر**بازدید مدیر محترم شعب بانک رفاه کارگران منطقه سه تهران**بازدید فرماندار محترم شهرستان نظرآباد از مجموعه ملاردشیر
هیئت مدیره – شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
2ایمانی

رضا ایمانی

رئیس هیئت مدیره

 
معصومی

حسین معصومی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

 
2نعمتی

حنیف نعمتی

عضو هیئت مدیره

 
 

نیلوفر بابایی

عضو هیئت مدیره

 
 
 

عباس جهانبخشی

عضو هیئت مدیره