راه های ارتباطی با سامانه خبری دفتر مرکزی حراست شستا**بازدید مدیر عامل محترم هلدینگ صنایع عمومی تامین از مراحل پیشرفت احداث دامداری ۶۰۰۰ هزارراسی ملایر**فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار**آغاز ساخت مجتمع دامپروری ۶۰۰۰راسی گاوشیری در گرمسار**مزایده فروش آجر دست دوم
هیئت مدیره – شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
2رفیعی

بهزاد رفیعی سامانی

رئیس هیئت مدیره
 
معصومی

حسین معصومی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

 
محمدی2

مهدی محمدی

نایب رئیس هیئت مدیره
2نعمتی

حنیف نعمتی

عضو هیئت مدیره

 
 
 
2ایمانی

رضا ایمانی

عضو هیئت مدیره