مناقصه ساخت سوله**ملارد شیر در راه بازار سرمایه**بازدید عضو هیئت مدیره و معاونین محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا )**فروش 60 رأس گوساله**کمک مومنانه بسیج سازندگی شهید سردار قاسم سلیمانی
هیئت مدیره – شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
2رفیعی

بهزاد رفیعی سامانی

رئیس هیئت مدیره
 
معصومی

حسین معصومی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

 
محمدی2

مهدی محمدی

نایب رئیس هیئت مدیره
2نعمتی

حنیف نعمتی

عضو هیئت مدیره

 
 
 
2ایمانی

رضا ایمانی

عضو هیئت مدیره