فروش ویژه گاو ماده**مزایده فروش گوساله نر**آگهی عرض اولیه**نشست خبری بررسی وضیعت شرکت ملارد شیر در فرابورس ایران**مناقصه ساخت سوله
هیئت مدیره – شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
2رفیعی

بهزاد رفیعی سامانی

رئیس هیئت مدیره
 
معصومی

حسین معصومی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

 
محمدی2

مهدی محمدی

نایب رئیس هیئت مدیره
2نعمتی

حنیف نعمتی

عضو هیئت مدیره

 
 
 
2ایمانی

رضا ایمانی

عضو هیئت مدیره