دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا**انعقاد 22 قرارداد فناورانه به ارزش 8000 میلیارد ریال بین هلدینگ صنایع عمومی تامین و شرکت‌های دانش بنیان**آگهی مزایده فروش ضایعات**آگهی مزایده فروش کود گاوی خشک**آگهی مزایده فروش کود گاوی لجن
هیئت مدیره – شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

محمد جواد شکوری

عضو هیئت مدیره

 

میثم امیرحسینی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

 
2نعمتی

حنیف نعمتی

عضو هیئت مدیره

 
 

هادی خان محمدی

عضو هیئت مدیره

 
 
 

محسن طیبی

رئیس هیئت مدیره