آقای مهندس امیر حسینی به عنوان مدیرعامل شرکت ملاردشیر منصوب گردید**بازدید مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به همراه جمعی از مدیران و معاونین شستا از شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر**بازدید جناب آقای دکتر مهدی رضایی مدیر عامل محترم بانک کشاورزی ایران از پروژه دامداری 6000 راسی شرکت ملارد شیر در شهرستان ملایر**شرکت ملارد شیر جزء ۲۰ شرکت برتر شرکت سرمایه گذار تامین اجتماعی (شستا)**بازدید نماینده محترم مردم شریف شهرستان ملایر واعضای هیات مدیره و مدیرعامل محترم هلدینگ صنایع عمومی و بهمراه
میثم امیرحسینی – شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
میثم امیرحسینی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ٬ کارشناسی کشاورزی
• مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ملاردشیر
• معاونت اجرایی شرکت ملارد شیر
• جانشین مدیرعامل در شرکت ملارد شیر
• مدیر بازرگانی شرکت ملارد شیر