بازدید مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به همراه جمعی از مدیران و معاونین شستا از شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر**بازدید جناب آقای دکتر مهدی رضایی مدیر عامل محترم بانک کشاورزی ایران از پروژه دامداری 6000 راسی شرکت ملارد شیر در شهرستان ملایر**شرکت ملارد شیر جزء ۲۰ شرکت برتر شرکت سرمایه گذار تامین اجتماعی (شستا)**بازدید نماینده محترم مردم شریف شهرستان ملایر واعضای هیات مدیره و مدیرعامل محترم هلدینگ صنایع عمومی و بهمراه**مجمع عمومی سالیانه شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
مهدی محمدی – شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
مهدی محمدی
تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
• سرپرست گروه اجرا ـ شرکت شهرشهاب
• کارشناس ستاد اجرایی فرمان امام
• کارشناس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها
• مدیر اجرایی شرکت ره یافت محیط