بازدید مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به همراه جمعی از مدیران و معاونین شستا از شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر**بازدید جناب آقای دکتر مهدی رضایی مدیر عامل محترم بانک کشاورزی ایران از پروژه دامداری 6000 راسی شرکت ملارد شیر در شهرستان ملایر**شرکت ملارد شیر جزء ۲۰ شرکت برتر شرکت سرمایه گذار تامین اجتماعی (شستا)**بازدید نماینده محترم مردم شریف شهرستان ملایر واعضای هیات مدیره و مدیرعامل محترم هلدینگ صنایع عمومی و بهمراه**مجمع عمومی سالیانه شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
دامپروری – شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

 

دامداری

نوع دام : گاوشیری هولشتاین

تعداد کل دام : ۴۵۰۰

تعداد دام مولد : ۲۵۰۰

تولید مثل : انتقال جنین ، اسپرم گذاری
تولید شیر سالانه : ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ کیلوگرم

تکنولوژی : شیردوش بوماتیک