دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا**انعقاد 22 قرارداد فناورانه به ارزش 8000 میلیارد ریال بین هلدینگ صنایع عمومی تامین و شرکت‌های دانش بنیان**آگهی مزایده فروش ضایعات**آگهی مزایده فروش کود گاوی خشک**آگهی مزایده فروش کود گاوی لجن
کشاورزی – شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

 

کشاورزی

نهاده های دام :

یونجه                        سطح زیر کشت        ۶۰هکتار

ذرت                           سطح زیر کشت         ۴۶هکتار

جو                              سطح زیر کشت         ۴۶هکتار
باغات میوه :

هلو،شلیل،سیب،...        سطح زیرکشت         ۴هکتار