بازدید مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به همراه جمعی از مدیران و معاونین شستا از شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر**بازدید جناب آقای دکتر مهدی رضایی مدیر عامل محترم بانک کشاورزی ایران از پروژه دامداری 6000 راسی شرکت ملارد شیر در شهرستان ملایر**شرکت ملارد شیر جزء ۲۰ شرکت برتر شرکت سرمایه گذار تامین اجتماعی (شستا)**بازدید نماینده محترم مردم شریف شهرستان ملایر واعضای هیات مدیره و مدیرعامل محترم هلدینگ صنایع عمومی و بهمراه**مجمع عمومی سالیانه شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
کشاورزی – شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

 

کشاورزی

نهاده های دام :

یونجه                        سطح زیر کشت        ۶۰هکتار

ذرت                           سطح زیر کشت         ۴۶هکتار

جو                              سطح زیر کشت         ۴۶هکتار
باغات میوه :

هلو،شلیل،سیب،...        سطح زیرکشت         ۴هکتار