دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا**انعقاد 22 قرارداد فناورانه به ارزش 8000 میلیارد ریال بین هلدینگ صنایع عمومی تامین و شرکت‌های دانش بنیان**آگهی مزایده فروش ضایعات**آگهی مزایده فروش کود گاوی خشک**آگهی مزایده فروش کود گاوی لجن
بهزاد رفیعی سامانی – شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
بهزاد رفیعی سامانی
تحصیلات : کارشناس کشاورزی/دامپروری
مدیر تولید، مدیرفارم
کارشناس دامداری قیام بنیاد مستضعفان
مدیر تولید گلدشت نمونه اصفهان و…