روند افزایش تولید و بهره وری در ملارد شیر سرعت گرفت**مراسم تجلیل از مدیران روابط عمومی شرکت های تابعه هلدینگ صنایع عمومی تامین**تمدید مناقصه ساخت، حمل و نصب سوله های فاز یک دامداری 3000 راس مولد شهرستان ملایر**تمدید مناقصه ساخت، حمل و نصب سوله های فاز یک دامداری 3000 راس مولد شهرستان ملایر**بیشترین میزان ‌خرید خوراک دام در شرکت ملاردشیر صورت گرفت.
اعضای هیات مدیره – شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

 

اعضای هیئت مدیره

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

۱ بهزاد رفیعی سامانی

رئیس هیئت مدیره

۲ مهدی محمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

۳ حسین معصومی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

۴ حنیف نعمتی

عضو هیئت مدیره

۵ رضا ایمانی

عضو هیئت مدیره