بازدید مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به همراه جمعی از مدیران و معاونین شستا از شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر**بازدید جناب آقای دکتر مهدی رضایی مدیر عامل محترم بانک کشاورزی ایران از پروژه دامداری 6000 راسی شرکت ملارد شیر در شهرستان ملایر**شرکت ملارد شیر جزء ۲۰ شرکت برتر شرکت سرمایه گذار تامین اجتماعی (شستا)**بازدید نماینده محترم مردم شریف شهرستان ملایر واعضای هیات مدیره و مدیرعامل محترم هلدینگ صنایع عمومی و بهمراه**مجمع عمومی سالیانه شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
اعضای هیات مدیره – شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

 

اعضای هیئت مدیره

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

۱ بهزاد رفیعی سامانی

رئیس هیئت مدیره

۲ مهدی محمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

۳ حسین معصومی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

۴ حنیف نعمتی

عضو هیئت مدیره

۵ رضا ایمانی

عضو هیئت مدیره