بازدید معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

post-img

 

بازدید جناب آقای دکتر علی سرزعیم معاونت محترم اقتصادی و برنامه ریزی و آقای ناصر شیخی مدیرکل امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  به همراه هیات همراه از شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

پاسخ دهید

پيام

نام

وب سایت